Rätt hjälp till rätt pris

Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp till rätt pris – oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Tillsammans arrangerar vi en begravning enligt dina personliga önskemål. Vi gör det med omtanke och stort engagemang.

Mycket av det arbete som utförs vid en begravning sker i det dolda där du som anhörig inte är närvarande. Vi utför alltid detta arbete på ett respektfullt och värdigt sätt i enlighet med våra egna krav och de auktorisationskrav vi är underställda. Vi utför alltid vårt arbete som om du som anhörig stod bredvid och tittade på.

Du kan alltid känna dig trygg med att den hos oss som tar ansvaret för begravningen följer upp och ser till att allt som är överenskommet genomförs.

I beställningsformuläret hittar du priser för våra vanligast förekommande tjänster se priser >>