Bodelning

Att göra en bodelning innebär att man som sambo/maka/make delar upp egendomen mellan varandra.

Bodelning mellan sambor kan endast ske om någon av parterna begär det. Eftersom en bodelning är en gemensam handling är båda parterna betalningsansvariga.

Bodelning mellan makar äger rum efter dödsfall, äktenskapsskillnad eller under bestående äktenskap. Vid en bodelning fördelar man makarnas giftorättsgods mellan makarna. Eventuell enskild egendom ingår normalt inte i bodelningen men kan ingå om part som innehar enskild egendom så önskar. Bodelning under bestående äktenskap sker ofta för att omfördela egendom mellan makarna. Vi kan hjälpa till med bodelning under äktenskap och då äktenskap eller samboförhållande upphört.

Juridik