Samboavtal

För personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande gäller sambolagen. För sambor gäller andra och mindre omfattande regler än för de som är gifta. Sambolagen reglerar nämligen enbart bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Därför är det viktigt att komplettera med ett inbördes testamente. Man kan även avtala bort sambolagens regler genom ett samboavtal. Då behåller var och en sin egendom vid en eventuell separation. Vi hjälper dig tryggt och säkert med att upprätta inbördes testamente, samboavtal samt bodelningar efter det att ett samboförhållande upphört.

Juridik