Dokumentbevakning

Ett gott råd är att lägga in viktiga dokument i vår dokumentbevakning. Vi förvarar dokument både fysiskt i vår brandsäkra förvaring samt registrerar och digitaliserar dokumenten. Detta gör att dokument som ex testamente, gåvohandling och livsarkiv inte går förlorat vid ex brand och att information om att det finns viktiga dokument kommer fram. En engångskostnad tas ut för dokumentbevakningen.

Juridik