Vad kostar en begravning?

Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp till rätt pris – oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Tillsammans arrangerar vi en begravning enligt dina personliga önskemål. Vi gör det med omtanke och stort engagemang.

Mycket av det arbete som utförs vid en begravning sker i det dolda där du som anhörig inte är närvarande. Vi utför alltid detta arbete på ett respektfullt och värdigt sätt i enlighet med våra egna krav och de auktorisationskrav vi är underställda. Vi utför alltid vårt arbete som om du som anhörig stod bredvid och tittade på.

Du kan alltid känna dig trygg med att den hos oss som tar ansvaret för begravningen följer upp och ser till att allt som är överenskommet genomförs.

Garanterat pris

Kostnaden för en begravning kan variera stort beroende på hur man väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel.

Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om, får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Oavsett vilken sorts begravning du väljer lämnar vi ett pris där alla våra leverantörer redovisas öppet och är fritt från dolda tillägg. Alla våra inköp debiteras enligt gällande prislista från respektive leverantör av annonser, blommor, mat, dryck osv – utan dolda tillägg.

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

Prisexempel

  • Om man önskar den allra enklaste begravningen utan ceremoni kan det kosta från ca. 9000 kr.
  • Vanligtvis kostar en begravning mellan 20 000 kr och 35 000 kr.
  • En gravsten kostar från ca 10 000 kr och uppåt och en bouppteckning kostar från ca 6 000 kr.
Vad kostar en begravning?