Testamente

Ett testamente är ett dokument man skriver för att reglera sin kvarlåtenskap. Testamentet träder i kraft först efter någon gått bort. Beroende på hur ens familjeförhållanden ser ut och om barn finns från tidigare relationer är det viktigt att familjejuridiken ses över så att inga oklarheter uppstår. Genom att ta hjälp av en jurist eller boutredare minskar risken för feltolkningar. I de allra flesta fall behöver man ha fyllt 18 år för att kunna teckna detta dokument. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnat av två personer för att vara juridiskt bindande.

Man kan återkalla ett testamente genom att makulera detsamma eller skriva ett nytt testamente.

När någon avlider och inte efterlämnar maka/make och inte har upprättat ett testamente fördelas kvarlåtenskapen efter arvsordningen som är reglerad i Ärvdabalken.

Vi hjälper dig att registrera och fysiskt förvara testamenten i vår dokumentbevakning. Om ett originaltestamente inte återfinns anses det sakna juridisk verkan.

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning.

Juridik