Dödsboanmälan

Om dödsboets tillgångar är lägre än kostnaden för begravningen och dödsboet inte äger en fastighet ska en dödsboanmälan upprättas i stället för en bouppteckning. Dödsboanmälan är kostnadsfri och görs med hjälp av kommunens socialkontor.

Juridik