Bouppteckning

Man kan säga att bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling eftersom den fastställer vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut.

Att registrera bouppteckningen behövs även för att banker ska tillåta eventuella uttag och ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att en bouppteckning upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Det är bra att anlita en juridisk firma eller jurist för att undvika felaktiga handlingar och onödiga konflikter. Vi vill att det ska kännas tryggt för dig att anlita oss för att få juridiskt korrekta handlingar.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom 4 månader från dödsfallet.