Vår historia

I slutet av 1930-talet grundade Gustaf och Nora Jansson, Nya Begravningsbyrån i Örnsköldsvik. Tidigare hade Gustaf och hustrun Nora drivit både fisk- och grönsaksaffär samt en blomsterrörelse. Den senare med en blomstervagn på stora torget i Örnsköldsvik, som många äldre Öviks-bor säkert minns.

Januari 1976 övertog Stig Wikman verksamheten och 1988 införlivades Örnsköldsviks Begravningsbyrå i företaget, som då drevs av Ingemar och Ebba Einarsson.

I mitten av 1980-talet anställdes Stefan Wikman och 1998 genomfördes ett generationsskifte när sonen Stefan övertog rörelsen.

2011 tog Stefan även över Bredbyns Begravningsbyrå.

2016 sker en sammanslagning av Familjejuridik Tage & Filip Andersson och Nya begravningsbyrån Juridik. Tillsammans bildar vi Nya Begravningsbyrån & Familjejuridik. Vi arbetar med både dödsfalls- och livsfallsjuridik.

Annons införd i Örnsköldsviks
Allehanda i mitten på 1900-talet