Gåvohandling

För att en gåva ska gälla måste den vara traderad (överlämnad). För fastigheter gäller dock särskilda regler. I gåvobrevet ska tydligt stå vem som är givare och tagare av gåvan. Gåvan ska vara noggrant beskriven och ha en överlåtelseförklaring. Har gåvan villkor från givaren ska även detta tydligt framkomma. Gåvobrevet ska undertecknas av båda parter och innehålla uppgift om ort och datum.

När det gäller fastighet måste lagfart ändras. Vill man att en egendom stannar i släkten ska den skrivas in i gåvobrevet som enskild egendom. Det är därför viktigt att anlita sakkunnig vid upprättande av gåvobrev. Vi hjälper till med rådgivning och upprättande av gåvobrev.

Juridik