Musik

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Har du önskemål om viss musik hjälper vi till att ordna det.

För att redan nu ge dig lite hjälp i musikvalet har vi sammanställt två sidor där du kan söka efter musik och texter. Klicka här på Musikarkiv.

Musik