Deklaration

Är du enskild näringsidkare genom att t.ex. vara skogsägare hjälper vi dig med upprättande av bokföring samt deklarationsbilaga NE (Inkomst av näringsverksamhet) samt andra nödvändiga bilagor.

Vi gör detta på ett enkelt och smidigt sätt med en personlig kontakt. Vi hjälper dig även att planera din verksamhet för att få en så bra skattesituation som möjligt nu samt för framtida försäljningar eller generationsskiften.

Vi sköter även privata delen av deklarationen vilket kan innefatta försäljning av fastighet eller bostadsrätt, försäljning av värdepapper mm.

Har ett dödsfall skett är det dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboets deklaration. Dödsboet deklarerar både inkomst innan dödsfallet samt inkomster dödsboet haft. Även här finns möjligheten att låta oss deklarera åt dödsboet.

Kontakta oss för mer information samt prisuppgift.