Testamente

Den som vill undvika oklarheter när det gäller arvsrätten ser till att skriva ett testamente i god tid. För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Vi kan förmedla den kompetens som krävs för att upprätta ett testamente på ett juridiskt korrekt sätt.

Bevakning och förvaring av testamente

Ett testamente är endast giltigt om det finns i original. Man kan anta att det är många testamenten som ej kommer fram. Ni har möjlighet att förvara testamentet i original hos oss samt att det bevakas så att det med säkerhet kommer fram efter ett dödsfall.