Välkommen till Familjejuridik

Familjejuridik är en sammanslagning av Familjejuridik Tage & Filip Andersson och Nya Begravningsbyrån Familjejuridik. I två generationer har vi stått för juridisk hjälp i Örnsköldsvik. Hos oss finns idag tre auktoriserade boutredare samt en assistent. Vi arbete både med dödsfalls- och livsfallsjuridik.

Hos oss får du ett personligt bemötande av kunnig personal med lång erfarenhet av att upprätta juridiska handlingar och hantering av dödsbon. Vi ger dig hjälp på ett pedagogiskt, effektivt och prisvärt sätt.

Vi har under lång tid hjälpt kunder från olika banker med juridisk rådgivning. 

Som auktoriserade boutredare är vi specialutbildade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund och för att en person ska få kalla sig auktoriserad boutredare krävs minst två års erfarenhet av boutredningar och därefter utbildning i flera steg, examination samt löpande vidareutbildning.